logo

طراحی بیوفیلیک

طراحی بیوفیلیک

افزایش جمعیت و عدم تناسب آن با محیط زیست و نیز تغییر سطح فرهنگ و تمدن انسان ها در طی دوران ها، به خصوص قرن اخیر و عدم توجه به روابط بین انسان و محیط زیست، موجب تغییرات وسیع و بر هم خوردن شرایط طبیعی و اکوسیستم در تمام دنیا شده است. آنچه که در معماری داخلی روز دنیا با عناوینی چون معماری پایدار معماری اکولوژیک معماری سبز، طرح طبیعت و یا معماری بیوفیلیک به وفور مطرح می گردد به دنبال مشکلات متعدد زیست محیطی و هم چنین عدم توجه سبک های معماری با نیازهای انسان بوجود آمده است.

بیوفیلیک، طرحی است که نه تنها در گریز و ستیز از طبیعت نبوده بلکه مکمل آن باشد تا بتواند از طبیعت به عنوان عاملی تاثیرگذار در راستای ارتقای کیفیت زندگی بهره جوید.

طرح طبیعت یک روش ابتکاری برای طراحی مکان هایی هست که ما روزانه در آن در رفت و آمدیم و در واقع ما به طبیعت به شکل عمیق و بنیادی نیاز داریم اما همیشه محیط اطرافمان را به شکلی طراحی کرده ایم که از طبیعت دور بوده ایم و آن را تخریب کرده ایم.

طرح طبیعت یا طراحی بیوفیلیک راهی را برای ایجاد زیستگاه های سالم و سازنده برای انسان فراهم کرده است.  نیاز و خواسته ی طبیعی و غریزی انسان برای در ارتباط بودن با طبیعت باعث به وجود آمدن این نیاز شده که طبیعت را به محیط کار و یا حتی زندگی بیاوریم.

یکی از بخشهای عمده این سبک طراحی فضای داخلی این است که فضای اداری باید با طبیعت سازگار باشد مانند استفاده از نور طبیعی ، پوشش گیاهی و استفاده از مصالح ساختمانی طبیعی.

ارتباط با طبیعت، همراه با طراحی بیوفیلیک فضای اداری که روند محبوب در طراحی فضاهای داخلی ، از جمله دفاتر اداری می باشد.  با توجه به این روند، فضای اداری باید با عناصر طبیعت ترکیب شوند از جمله تراس های سبز، سقف و نما، باغ های داخلی و خارجی، و همچنین دیوارهای پر از گیاهان.

استفاده از عناصر طبیعت در ترتیب فضای کار تأثیرات تسکین دهنده ای بر روان انسان دارد به عبارتی در جریان کار شدید در طول روز آرامش و تعادل را به انسان منتقل میکند و میتوان به این شکل در  سازمان ها و ادارات به کاهش استرس و افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک کرد. کاهش آلودگی هوا ، کاهش سروصدا و کاهش غبار  از جمله ویژگی های مهم این سبک از طراحی می باشد.

قسمت نظرات غیرفعال شده است.